Tosi

"跑酷cleo"

本群组APP下载

查看: 355 | 回复: 5

发表于 2015-07-02

注册时间
2015-07-01
文章
98
0 4
关注 粉丝
跑酷CLEO,联机可以互相切磋,互相跑酷!联机可见!


安装说明:
打开游戏目录:
把dkf.CS 、qkf.CS 、roll.CS 、tlbs.CS 、放入CLEO文件下!
把ped.ifp放入anim文件下
       按键说明: 按L Shift不放可以施展前空翻,按C+空格,可以施展出后空翻!可以用空翻+后空翻,跳得很远!
按X键是落地翻滚!或者往高处跳下时,(在自由城你是囚犯.监狱变边上.警察.通缉犯.不要用落地会说你速度快死掉的).快落地时 快速按C键,可以施展落地滚                         
                                          安全又方便!!
        
                                                                                                                                   制作:乞丐、小虎
                                                                       禁止转发! 

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

赞 0
    最近浏览:

Saint
2016-07-15

123154684
2016-05-24

伟哥0417
2016-05-16

1437217490
2016-05-15

Assassin_
2016-05-07

qq1206633125
2016-04-19

小智他爹
2015-09-26

Tosi
2015-08-28

1070502612
2015-08-26

死神狂魔
2015-07-05

水星宝宝
2015-07-01

深居我心i

[回复] [关注本站] 本站APP下载 [举报] [评论]
...

1070502612

[回复] [关注本站] 本站APP下载 [举报] [评论]

爸爸父亲爹

[回复] [关注本站] 本站APP下载 [举报] [评论]
1111111111111111

1437217490

[回复] [关注本站] 本站APP下载 [举报] [评论]
dsa 

Saint

[回复] [关注本站] 本站APP下载 [举报] [评论]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

你需要登录入才可以回帖  登入  |  会员注册